Lý do để các bạn sinh viên gửi gắm niềm tin cho chúng tôi khi tham gia chương trình Aupair Pháp

1, Chi phí cực kỳ hợp lý, dành cho các bạn sinh viên Việt Nam (tương đương với số tiền các sinh viên quốc tế phải chi trả):

Đọc tiếp Lý do để các bạn sinh viên gửi gắm niềm tin cho chúng tôi khi tham gia chương trình Aupair Pháp

Chi phí tham gia chương trình Au pair Pháp qua trung tâm Global Vietnam Aupair

Với mong muốn góp phần giúp thế hệ trẻ đất nước chúng tôi được tiếp xúc với những nền văn hóa mới, mở rộng hiểu biết. Chúng tôi luôn cam kết làm những điều tốt nhất cho những sinh viên khách hàng của mình, trong đó có cả việc giúp các em tự quyết định về sự lựa chọn của bản thân và nắm bắt mọi việc trong tay mình. Chúng tôi công khai chi tiết toàn bộ chi phí đi aupair qua trung tâm Global Vietnam Au pair (đảm bảo không có bất cứ chi phí phát sinh) như sau:

Đọc tiếp Chi phí tham gia chương trình Au pair Pháp qua trung tâm Global Vietnam Aupair