Thông tin về chương trình Aupair Mỹ – working holiday (vừa học vừa làm tại Mỹ)

1, Quyền lợi được hưởng:

  • Được sống chung trong một gia đình người Mỹ, miễn phí ăn ở, có phòng riêng và được học thêm về ngôn ngữ, văn hoá Mỹ từ cuộc sống hằng ngày.

Đọc tiếp Thông tin về chương trình Aupair Mỹ – working holiday (vừa học vừa làm tại Mỹ)